PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Teymuraz Mzaviya » Kənd təsərrüfatı torpaqları

Xarici vətəndaşların Gürcüstanda kənd təsərrüfatı torpaqları almasına münasibətiniz?

Dünya üzərində elə bir dövlət bilmirəm ki torpağa, xüsusən də kənd təsərrüfatı torpaqlarına Gürcüstanda yanaşılan kimi yanaşılsın. Bunun üçün gürcü torpağının puç edilməsi şərtsiz dayandırılmalıdır. Məsələn, onun dünya açıq bazarına çıxarılması, halbuki həmin bazarda heç bir rəqabətqüdrətli vətəndaşı iştirak etmir. Kənd-təsərrüfatı torpağının mülkiyyətə və həmçinin əcnəbi vətəndaşın mülkiyyətinə verilməsi müəyyən müdətdə məhdudlaşdırılmalıdır, o sayaq ki, torpağa qarşı sahibkarın, həmçinin əcnəbi sahibkarın marağı söndürülməsin. Bunun üçün torpaqdan faydalanmanın uzunmüddətli icarəsi təsis edilsin və qanunla tənzimlənsin. Yerli idarə orqanları isə yerli və əcnəbi icarəçilərin maraqlarını qğılla balanslaşdırsınlar.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.