PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Mixail Saluaşvili » Vergiqoyma və kredit

Fikirinizcə, əgər insanlar krediti verə bilmirsə komersiya bankları onların daşınmaz əmlakını konfiskasiya edə bilərmi? Və niyə?

İkitərəfli qəbul edilmiş hesablaşma öhdəliyinin əsasında kreditor borc alan şəxsdən müəyyən hərəkət yerinə yetirməsini tələb etmək  hüuquna malikdir. O cümlədən hesablaşma öhdəliyinin bir tərəfdən (debitordan) tələb etsin və ikitərəfli götürdüyü öhdəliyi, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hərəkətlə yerinə yetirsin.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.