PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

David Bakradze » Müdafiə siyasəti

Müdafiə sistemini necə təşkil edəcəksiz?

Müdafiə sistemi dövlətin təməl daşıdır. Hərbi xidmətçilərin ixtisaslığı, onların sosial müdafiəsi və karyera irəliləyişinin stabil imkanları dövlətin daimi qayğısıdır. Gürcüstanın hər hansı xarici rəqiblə toqquşa biləcək hərbi qüvvəyə malik deyil. Lakin tamamilə mümkündür ki, gürcü silahlı qüvvələri işğalçını fikrindən döndərsin və beynəlxalq birliyin qatılmasına gədər rəqibi dayandırsın. Müvafiq olaraq müdafiə qabiliyyətliliyinin möhkəmləndirilməsinə yönəldilən tədbirlərin məqsədi təhsil və məşq sisteminin müasir standartarilə tam münasibliyinin təmin edilməsi, idarə və nəzarətin yaxşılaşdırılması, NATO-ilə uyğunluğun artırılması və Avroatlantik inteqrasiyasına yardım göstərmə olmalıdır. NATO-nin egidi altında cari edən əməliyyatlarda iştirakı ilə Gürcüstan silahlı qüvvələrinin yeni xətərlərə adaptasiyasına nail olur. Bununla yanaşı, daha bir və sonuncu olmayan vəzifə silahlı qüvvələrə mülki demokratik nəzarətin möhkəmləndirilməsidir. Mülki nəzarət hərbi ixtisaslaşmanın, həmçinin sağlam hərbi-mülki əlaqələrin qarrantıdır.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.