PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Marqiani Aftandil » Strateji partniyorluq

Hansl ölkə/ və ya ittifaqlarla (alyanslarla) strateji partniyorluğun eləcədə, hərbi strateji partniyorluğun qurulmasına çalışacaqsız? Bu istiqamətdə hansı addımları atacaqsız?

Tarixən göründüyü kimi və bu gündə bəyal olduğu kimi Avro-asiya alyansında iştirak yeganə yol olaraq qalmaqdadır. Onlarla yanaşı avropa, asiya, istərsə də, dünyanın hər bir alyansı ilə iqtisadi və ümumi sülh işlərində  dostluq münasibətlərdə olmalıyıq. 

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.