PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Mixail Saluaşvili » Strateji partniyorluq

Hansl ölkə/ və ya ittifaqlarla (alyanslarla) strateji partniyorluğun eləcədə, hərbi strateji partniyorluğun qurulmasına çalışacaqsız? Bu istiqamətdə hansı addımları atacaqsız?

Gürcüstan dövlət müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün:

  • Qafqaz regionunda ölkəmizin geostrateji durumundan irəli gələn aparıcı dövlətlərin marağını nəzərə almalıdır;
  • Birmənalı olaraq müxtəlif siyasi mövqelərə malik qüvvələrin qarşıdurmasının ehtimal poliqonuna çevrilməsinə yox deməlidir;
  • Gürcüstan dövləti neytralitetə doğru inamlı addımlar atmaq istəyini vaxt itirmədən elan etməlidir ki, bu da geosiyasi qarşıdurmasının sülh yolu ilə həllində şübhəsiz töhfə verə bilər;

Gürcüstan: Fəal hərbi neytralitetə malik dövlət olmalıdır!

Daimi hərbi neytralitetə malik ölkənin statusunu əldə etmək istəyinə əsaslanaraq:

  • BMT-nin baş katibinə müraciət edəcəyik ki, BMT-nin təhlükəsizlik şurasının daimi (və müvəqqəti) üzvləri qarşısında Gürcüstanın daimi hərbi neytralitetinin himayəçisi olmaq məsələsini qoysun;
  • BMT-nin üzv(qeyri-üzv) bütün dövlətlərə müraciət edəcəyik ki, ikitərəfli müqavilə imzalamaqla Gürcüstanın daimi hərbi neytralitetə malik dövlət statusu tanınsın və bu baxımdan tərəfdaşlıq edilsin.

Daimi hərbi neytralitetə malik Gürcüstan üçün müvafiq beynəlxalq müqavilənin imzalanması ilə qazanılan zəmanət əsasında ki, beynəlxalq hüquq üzrə ona verilən hüquqdan – onun neytralitetinə təcavüz edildikdə silahlı  qüvvələrlə qarşısını alsın, istifadə etmək gərəkliyi ortaya çıxan deyil.

Daimi hərbi neytralitetə malik Gürcüstan dünyada sülhün bərq         ərar olması üçün əlindən gələni edəcək və başqalarına nümunə göstərəcək. Bu mövzuya aid fikirlərimlə daha geniş milli kitabxanada saxlanılan mənim məcmuamda tanış ola bilərsiniz. M. Suluaşvili “Gürcüstanda hərbi neytralitet məsələsi üçün”. Tbilisi 2010-ci il.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.