PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

David Bakradze » Ətraf mühit/ekalogiya

Xahiş edirik, sağlam və təhlükəsiz ətraf mühitin yaradılması ilə bağlı təkliflərinizi (əgər varsa) təqdim edəsiz

Ekoloji problemlərin həlli haqqında düşünmək həyatın səviyyəsi və gələcək nəsillərin səviyyəsi haqında düşüncənin tərkib hissəsidir. Ekoloji, şüur iqtisadi və infrastruktur baxışların və layihələrin tərkib hissəsidir.

Beynəlxalq və yerli layihələri həyata keçirdikdə fövqəladə əhəmiyyət ekoloji təhlükəsizliyə şamil edilir. Yeniləşdirilmiş enerji mənbələrinin mənimsənilməsi sahəsində əcnəbi investorlarla əməkdaşlıq fəal davam etməlidir. Bunla yanaşı ölkənin enerji siyasətinn əas prioritetlərindən biri kimi hidroresursların daha faydalı mənimsənilməsidir. Bu növ enerji milli təhlükəsizliyin və iqtisadiyyatın inkişafının vacib şərtidir.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.