შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

მარგიანი ავთანდილი » გარემოს დაცვა/ეკოლოგია

გთხოვთ, დაგვისახელოთ თქვენი წინადადებები (თუკი ასეთი გაქვთ), რომლებიც მიმართულია უფრო ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნისაკენ.

ხე-ტყის გაუმართლებელი ჭრის, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან ფრთხილი მიდგომა, ტყე-პარკების შენარჩუნებისა და ხელოვნურად მათი შექმნა. ვთვლით, სახელმწიფოს პრიორიტეტს მათი საკუთრებაში დაბრუნებისათვის. 

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით