PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Sergo Cavaxidze » Etnik azlıqların hüquqları

Etnik azlıqların Gürcüstanın sosial-siyasi həyatında tam iştirakı və inteqrasiyasını təmin etmək üçün hansı siyasəti yürüdəcək və ya dəstəkləyəcəksiz?

Etnik azlıqların siyasətə cəlb olunması cəhətcə Gürcüstan ölkə əhalisinin, xüsusən qeyri-gürcü mənşəli Gürcüstan vətəndaşlarının ölkənin qurulması işinə inteqrasiyası və qoşulması üçün var qüvvəsini əsirgəməyəcəkdir. Onların gürcü dilini öyrənmələri və öz təhsil səviyyələrini artırmaları, eləcə də onların eyniləşdirilməsi, dillərinin, mədəniyyətlərinin və etiqadlarının qorunub saxlanılması qayğısına qalacaqdır.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.