PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

David Bakradze » Etnik azlıqların hüquqları

Etnik azlıqların Gürcüstanın sosial-siyasi həyatında tam iştirakı və inteqrasiyasını təmin etmək üçün hansı siyasəti yürüdəcək və ya dəstəkləyəcəksiz?

Dövlət öz vətəndaşlarının maraqlarının, azadlıqlarının müdafiəsini təmin etməlidir. Bunun üçün vahid milli hərəkatı elə cəmiyyətn yaradılması üçün mübarizə edir ki, qanuna mütiliyə, ədalətə və pluralizmə əsaslansın. Onun əsas məqsədi çoxsaylı etnik və çoxsaylıkonfesiyalı gürcü millətinin nümayəndələri ölkənin ictimai və siyasi həyatına fəal qatılsın.

Vahid Milli Hərəkatın fikrincə mədəni rəngarəngliyin və milli özünəməxsusluğun saxlanması və inkişafı, müxtəlif etnik yaxud din qrupların inteqrasiyası və ölkənin inkişafında qatılmasında yardım göstərmək vacibdir.

Bununla yanaşı, Vahid Milli Hərəkat üçün tolerantlıq və rəngarənglik prinsipi mühümdür. Bunsuz insan hüquqlarına ehtiram və tərəqqi qeyrimümkündür. Dövlət bütün denominasiyanın qanuni hüquqlarını müdafiə etməli və hər hansı ksenofobiyanın üzərə çıxmasına qarşı çıxmalıdır.

Sekularizmin müdafiəsi vahid milli hərəkatın əsas prioritetidir. O çalışır ki, dinin və siyasətin ayrılmasına zəmin yaratsın, konstitusiya əsasları müdafiə edilsin, o cümlədən, Gürcüstanın bütün vətəndaşlarının özlərini istədikləri dinə, ediqada yaxud təriqata mənsub etmək hüququ müdafiə edilsin.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.