PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Sergo Cavaxidze » Qadınların siyasi həyatda iştirakı

Xahiş edirik, qadınların siyasətdə iştirakını artırmaq üçün mövqeyinizi (əgər varsa) bildirəsiz.
  • Gender bərabərliyi ilə əlaqədar ictimai marağın artırılması;
  • Hakimiyyətin birinci şəxsləri tərəfindən qadınların siyasətdə iştirakının artmasına dəstək;
  • Qadınların siyasətə qoşulmaları-qanunvericilik və icraçı hakimiyyətində nümayəndəlik;
  • Partiyalar tərəfindən qərarlar qəbul edilən orqanlarda gender balans pozğunluğunun etiraf           edilməsi və vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyi;
  • Gender məsələləri üzrə  kütləvi müzakirələrin fəallaşdırılması;
  • Partiya siyahılarında gender balansının artırılması ilə əlaqədar dövlət tərəfindən partiyaların həvəsləndirilməsi təşəbbüsü;
  • Qadın partiya təşkilatları tərəfindən siyasi fəaliyyətə qoşulmağa dəstək göstərmək zəruridir.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.