შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ჩიხლაძე გიორგი » ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

გთხოვთ, აღწეროთ თქვენი ინიციატივები (თუკი ასეთი გაქვთ) და პოზიცია ქალთა პოლიტიკაში თანამონაწილეობის გაზრდისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ.

პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის ერთ-ერთი მეთოდია პროფესიონალიზმი, კონკურსებით გამოვლენილი შედეგების საფუძველზე, ასევე მათი დანიშვნა გარკვეული ბრძანებებით, რაც ეყრდნობა ხელმძღვანელის პირად არჩევითობას.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით