PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

David Bakradze » Cinsi azlıqların hüquqları

Cinsi azlıqların hüquqlarını müdafiə etmək və onların cəmiyyətin sosial-siyasi həyatına daha yaxşı inteqrasiyası etməsi ilə bağlı düşüncələriniz nədir?

Vahid milli hərəkatı diskriminasiyanı qeyri məqbul hesab edir, eləcə də siyasi və mülki hüquqların məhdudlaşdırılmasını hər hansı zəmində pisləyir. İctimaiyyətdə geniş yayılan ailəyə aid münasibətlərin məğzi haqqında baxışlara sadiq qalaraq, seksual azlıqların nümayəndələrinə qarşı zorakılıq və ksenofobiya hadisələrini pisləyir.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.