PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

David Bakradze » Ərazi bütövlüyü

Ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və insanlar arasında qarşılıqlı inamı yüksəltmək üçün hansı siyasəti dəstəkləyəcəksiz?

Deokupasiyanın müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün, vahid amilli hərəkatı hesab edir ki beynəlxalq birliyi daha artıq fəaliyyət göstərməlidir, Rusiyaya təsir etmək baxımından ki o Gürcüstana qarşı qüvvə işlətməmək öhdəliyi götürsün, beynəlxalq hüquq normalarını müdafiə etsin, o cümlədən suveren ölkənin razılığı olmadan xarici ölkənin silahlı qüvvələrinin onun ərazisinə yerləşdirilməsi prinsipi və 2008-ci ilin avqustun 12-də Rusiya və Gürcüstan arasında atəşkəs haqqında razılaşmanın tələblərinin yerinə yetirilməsini.

Deokupasiya siyasətinin əsas komponentlərindən biri beynəlxaql siyasi və hüquq sənədlərində təsbit edilmiş termin- “təcavuz”-u saxlamaqdır; Beynəlxalq ictimaiyyəti tərəfindən Gürcüstanın işğal olunmuş ərazilərinin tanınması siyasətinin davam etdirilməsi və bu regionlarda etnik tənzimləmə və etnik zəmində təqib faktlarının tanınması.

Vahid Milli Hərəkat hesab edir ki, Gürcüstan bütün siyasi, hüquqi və sülh vasitələrilə, Rusiya federasiyasının Abxaziya və Sxinvali regionu əhalisinin demoqrafik tərkibi və əmlak durumunun qanunsuz dəyişilməsinə qarşı yönəldilən əməllərinə qarşı çıxsın.

Məcburi köçgünlər və qaçqınların öz yaşayış yerlərinə qayıtması, onların mülkiyyət hüquqlarının bərpası və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ədalət, bərabərlik, insan hüquqları və azadlıqlarının tam müdafiəsi ilə, beynəlxalq hüquq. Prinsiplərinə söykənərək və digər elə şəraitlərin yaradılması ilə ki onların təhlükəsi, könüllü və layiqli qayıtmaq hüquqi imkanı olacaq.

Vahid Milli Hərəkatı bütün bacarığı imkanlarilə çalışır ki, Gürcüstan elə bir formatlar və mükafatlandırıcı mexanizmlər yaratsın ki, işğal olunmçuş ərazilərin əhalisinin ölkənin digər regionlarının sakinlərilə yaxınlaşmasına, işğal nəticəsində bölmə xətlərilə uzaq düşən Gürcüstan vətəndaşlarının əlaqələrinin dərinləşməsinə və bu əhalinin vahid dövlət məkanına mərhələvi inteqrasiyasına kömək etsin. Bu məqsədlə Vahid Milli Hərəkatın hakimiyyətdə olduğu dövrdə beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıqla “işğal edilmiş ərazilərə qarşı dövlət strategiyası - əməkdaşlıq yolu ilə qatılma” və “Qatılma strategiyasının əməliyyat planı” hazırlandı.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.