PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Asatiyani Akaki » Yerli idarə etmə

Sizin fikirinizcə, Gürcüstanda yerli özünü idarəetmə necə təşkil olunmalıdır?

Yerli özünüidarəetmə region prinsipi əsasında təşkil edilməlidir. O iki səviyyədən ibarət olmalıdır (minisiöal və regional). İdarəçiliyin desentralizasiyası vacibdir, bu isə səlahiyyətlərin, o cümlədən, büdcə səlahiyyətlərinin ayrılmasını nəzərə alır.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.