PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Zürab Karatişvili » Yerli idarə etmə

Sizin fikirinizcə, Gürcüstanda yerli özünü idarəetmə necə təşkil olunmalıdır?

Özünüidarəetmə sisteminin yaxşı təşkil edilməsi üçün hansı demoqrafik şəraitdə yaşadığımızı dərk etməmiz olduqca zəruridir. 1,5 milyonluq Tiflis və qalan əyalətlər, elitaların toplaşdığı Tiflis və “lidersifin” regionlarda defisiti, urbanizasiyanın vacibliyi – bizim reallığımızdır. Bu problemlərin həlli üçün ərazi intizam məsələləri və hakimiyyət institutlarının idarəcilik funksiyaları haqqında  geniş ictimai konsensus vacibdir. ərazi quruluşun islahatı təşəbbüsü ilə çoxlu ictimai qruplar çıxış edir, lakin əməllibaşlı dərk edilmiş konsepsiyanı heç kimsədən eşitməmişəm. Elə təsəvvür yaranır ki, guya əvvəlcə regiyon hakimiyyətinin orqanlarını yaratmaq istəyirlər, sonra isə onların funksional yükü dövlət institutlarının idarəçilik funksiyalarını sonra isə hansı təsisat hansı funksiyanın yerinə yetirilməsini dəqiqləşdirəcək.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.