PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Mixail Saluaşvili » Yerli idarə etmə

Sizin fikirinizcə, Gürcüstanda yerli özünü idarəetmə necə təşkil olunmalıdır?

Bizim prezident proqramımız bölgə prinsipləri əsasında qurulmuş unitar dövlətin mövcudluğunun tərəfdarıdır. Hakimiyyətin yerli orqanlarının fəaliyyətinin əsas məqsədi əhalinin ölkənin idarəetməsində mütləq qatılması üçün lazımı işlərin görülməsidir.

Bölgə və regional prinsip əsasında yaradılan hakimiyyət vertikal 1985-ci ilin 15 noyabrda  Strasburqda qəbul edilən sənəddəki – “Avropa xartiyası yerli özünüidarəetmə haqqında” - əsas prinsipə əsaslanmalıdır: Yerli idarəetmə hakimiyyətin yerli orqanlarının hüquqları və imkanlarıdır ki qanun çərçivəsində məsuliyyət daşıyaraq yerli əhalinin tələblərinə uyğun ictimai işlərin əhəmiyyət kəsb edən hissəni idarə etsin. (3.1. maddə).

Bu məsələyə aid fikrimizin təfərrüatlı təhlilini milli kitabxanada saxlanan məcmuada görə bilərsiniz: “Ölkənin regionlara bölünməsinə aid Gürcüstanın konstitusiyasına daxil ediləcək dəyişikliklər”. Tbilisi, 2012-ci il.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.