PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Zürab Karatişvili » Sosial təhlükəsizlik

Sosial təhlükəsizliyi inkişaf etdirmək üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiz?

İlk növbədə qeyd edilməlidir ki, sosial təhlükəsizlik sistemi hamı üçün ola bilməz. Müəyyən zəmanətlər mütləq olmalıdır. Biz yoxsul ölkəyik və ehtiyatları boş yerə sərf etməyə haqqımız yoxdur. Bununla belə, hesab edirəm ki, yeni bürökratik strükturların yaradılması gərək deyildir.

Fikrimcə, sosial müdafiə, (“ŞŞMP”) –ya qayğı, təhsil sferasında müxtəlif proqramların həyata keçirilməsi, azlıqlar nümayəndələrinin inteqrasiyası, ixtisaslaşdırma, lokal infrastruktur problemlərinin həlli və s. kimi sahələrdə müvafiq xidmət digər ictimai təşkilatlardan almalıyıq.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.