PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

David Bakradze » Sosial təhlükəsizlik

Sosial təhlükəsizliyi inkişaf etdirmək üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiz?

Gürcüstanın sosial siyasəti yoxsulluğun dəf edilməsinə, yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına güclü orta təbəqənin hasil olmasına səbəb olmalıdır. Vahid milli hərəkatın fikrincə, bunun üçün iş yerlərinin yaranmasına əlverişli mühitin yaradılması, həmçinin sosdial müdafiə sisteminin elə bir növ inkişafı ki, yoxsulluq həddndən aşağı olan ailələrin məqsədıli sosial yardımı təmininə daha çox yönəldilmiş olsun.

Bu baxımdan, Gürcüstan höküməti 2014-cü ilin dövlət büdcəsində vahid milli hərəkat tərəfindən 2012-ci ilin oktyabrın 1-də parlament seçkiləri ərəfəsində elan etdiyi 1000 larilik vauçerin paylanması ilə bağlı xərcləri nəzərə alsın. 

Vauçer əhalinin durumunun yaxşılaşdırılması ilə yanaşı effektiv sosial siyasəti aləti də ola bilər – Dövlət bürokratiyası tərəfindən bütün ailələrin ehtiyaclarının bir ölçüdə biçilməsi əvəzinə, dövlət 1000 larilik vauçerin verilməsi yolu ilə onun necə xərclənməsini ailənin öhdəsinə verir.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.