PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Zürab Karatişvili » Səhiyyə

Tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və eləcədə ona çatımlılıq imkanını asanlaşdırmaq üçün hansı siyasəti yürüdəcək və konkret qərarlar qəbul edəcəksiz?

Tibbi sığortaya sərf edilən xərcləri dövlət mükafatlandırmalıdır. Bu cür xərclərdən gəlir vergisi tutulmamalıdır. Həmçinin sığorta şirkətləri tərəfindən xəstəxanaların tikilməsini nəzərə alan siyasət düzgün siyasət deyildir. Sığorta şirkətləri və tibbi xidmət mərkəzləri birbirindən ayrılmalıdırlar. Sığortalı şəxsə tibbi yardım istənilən tibb müəssisəsində göstərilməlidir. Dogər sahələrdə olduğu kimi, burda da əsas hərəkətə gətirən təkan rəqabət olmalıdır. Dövlət yalnız yardımcı rolunu öz öhdəliyinə götürməlidir.

Tibb sahəsinin əsas problemlərindən biri menecment üçün lazımı biliyin və bacarığın azlığıdır. Bunun həlli üçün uzunmüddətli strategiyanın olması və onun bacarıqlı implementasiyası ilə mümkündür. əsas diqqət ixtisaslaşdırılmanın yüksəldilməsinə və ixtisası özünütənzimləmə mexanizmalarının inkişafına verilməlidir. 

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.