PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

David Bakradze » Səhiyyə

Tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və eləcədə ona çatımlılıq imkanını asanlaşdırmaq üçün hansı siyasəti yürüdəcək və konkret qərarlar qəbul edəcəksiz?

Grücüstanın səhiyyənin müdafiəsi siyasətinin vəzifəsi tibbi yardım keyfiyyəi və ondan istifadənin asanlaşdırmasının yaxşılaşdırılmasıdır. Vahid Milli Hərəkatı hesab edir ki Grücüstanın hər vətəndaşı üçün keyfiyyətli tibbi xidmət bərabər səviyyədə göstərilməlidir. Pasientin hüquqlarının müdafiəsi ilə yanaşı tibb personalın hüquqları da prioritetdir – layiqli şəraitdə işləmək və ədalətli maaş.

Yüksək keyfiyyətli və effektiv tibbi xidmətin qarrantı ilk növbədə ixtisaslı personaldır. Bunun üçün universitet təhsili ilə bərabər rezidentura və ixtisasi inkişaf sisteminin moderniləşməsi gərəkdir.

Vahid milli hərəkat hesab edir ki, tibbi infrastrukturun reabilitasiyası layihələri davam etdirilməlidir. Bu bütün regionlarda yüksək standaerlı və effektiv müalicəyə əsas yaradacaq. Bunun üçün sığorta sisteminin yeniləşdirilməsi vacibdir, bu sahədə sağlam rəqabət təsbit edilməli, vətəndaşlar, yaxud dövlət sığorta sxemləri yaxşılaşdırılmalıdır.

Sığorta paketləri dəva-dərmanların qiymətini sosial cəhətdən müdafiəsiz əhali üçün dövlət ödəyəcək, amma müxtəlif qrupların nümayəndələri qüzəştlərlə faydalanacaqlar.

Farmasevt sektorunda iş aparma rəqabətə əsaslanmalıdır ki bu da qiymətləri azaldacaq əhali üçün keyfiyyətli və effektli dərmnların çatdırılmasını təmin edəcək.

İlk növbədə, kənd və ailə həkimi institutu maliyyə və sığorta sxemlərinə genş qatılması yolu ilə dəstəklənməlidir. əhalinin səhiyyıə durumunun göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün ictimai səhyyəı sisteminin prioritetliyi vacibdir, eləcə də, həyat qaydasının təsisi zəruridir. Xüsusilə böyük diqqət analar və uşaqların sağlamlığı tələb edir. Hamilələrin nəzarət, reproduktiv səhiyyə servislərin genişləndirilməsi demoqrafik göstəriciləri yaxşılaşdıracaq və minilliyin məqsədlərə nail olmaqda daha real əsaslar yaradacaq.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.