PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Sergo Cavaxidze » Məşğulluq

İşsizlik problemini həll etmək üçün hökümət hansı siyasəti həyata keçirməlidir?

Dövlətin ən başlıca qayğısı onun vətəndaşıdır, bu isə o deməkdir ki, hakimiyyət orta təbəqənin formalaşmasına, xırda və orta biznesin inkişaf etdirilməsinə və vətəndaşın pul ilə əlaqə mexanizmlərinin asanlaşdırılmasına  müvafiq qanunvericilik və sistemli dəyişikliklərlə şərait yaratmalıdır. Eləcə də ölkədə elə bir mühitin yaradılmasına, harada ki,  investisiyanın həyata keçirilməsinə heç bir təhlükə olmayacaqdır və biznesin və əmlakın qorunmasının uzunmüddətli proqnozu mümkündür, buna da yenə qanunvericilik bazası lazımdır.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.