შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ჩიხლაძე გიორგი » დასაქმება

თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი ნაბიჯები, რაც სახელმწიფომ უნდა გადადგას უმუშევრობის პრობლემის მოსაგვარებლად?

უნდა შეიქმნას უმუშევართა სარეგისტრაციო ოფისები, რომლებიც საშუალებას მოგვცემს მათივე სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე, შევქმნათ მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადების პროგრამები, ჭარბიდან დეფიციტური პროფესიების მიმართულებით. შეიქმნას სამუშაო ადგილების შემქმნელი ორგანიზაციებისათვის მასტიმულირებელი პროგრამები. მათი ნაწილი ჩვენ ზემოთ განვიხილეთ (კითხვები -3, 4).

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით