PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

David Bakradze » Məşğulluq

İşsizlik problemini həll etmək üçün hökümət hansı siyasəti həyata keçirməlidir?

Vahif milli hərəkatı Gürcüstanda əhali üçün keyfiyyətli məhsul və xidmətdən asan istifadə etmənin ilk şəraitlərinin yaradılmasına çalışır. Gürcüstanın iqtisadi siyasətinin məqsədi işə cəlb etmənin artması və bu məqsədə nail olmaq üçün əmək bazarının hasil edlməsidir. 

İqtisadiyyat və vətəndaşların rəqabətliliyinin artırılması üçün ixtisaslı işçilərin təkmilləşdirilməsinə yardım göstərilməlidir.

Yeni iş yerlərinin yaradılması prosesinin stimullarşdırılması məqsədi ilə verqilərin azaldılması 2012-ci ilin dekabrında qəbul edilən dəyişikliklərə qədərki planlaşdırılmaya uyğun aparılmalıdır. Aşağı səviyyəli vergilər iqtisadi fəallığın yüksəkliyi, iş yerlərinin artırılması və qiymətlərin endirilməsi deməkdir.

İş yerlərini biznes yaradır. Bunun üçün vahid milli hərakatın özəl sektorda mühafizə və ctabillik hissi yardım baxımından əmniyyət kəsb edir.

Müvafiq olaraq qanunvericilik dəyişikliklərinə 5 illik moratoriya elan etmək gərəkdir ki ölkənin iqtisadi mühitinə təsir etməsin; Qanunvericilik orqanı iqtisadi xarakterli cinayətin amnistiya və gizli vergilərin leqalla.dırılması haqqında qanun qəbul etməlidir; Maliyyə - iqtisadi xarakter daşıyan dekriminalizasiya olmalıdır; Məhkəmədən icazəsiz özəl şirkətlərin yoxlanışı qadağa edilsin; Dövlət nəzarətedici orqanlarının, xalq müdafiəçisinin hər illik hesabatında iqtisadi azadlıq haqqında parlamentə təqdim ediləcək məlıumat yer almalıdır.

İş yerləri yalnız şəhərlərdə deyil, kənd-təsərrüfatı məhsullarının emaledici müəssisələri rayon mərkəzlərində fəaliyyətə başlamalıdırlar. Bu kənd-təsərrüfatının keyfiyyətli məhsuluna tələbat artıracaq, o da ki, öz tərəfindən, kənd-təsərrüfatınd yeni sərmayələrin cəlb edilməsinə səbəb olacaq.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.