PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Asatiyani Akaki » İqtisadiyyat

İqtisadi artımı sürətləndirməklə bağlı baxışınız nədir? Hansı sahələr sizin prioritetinizi təşkil edir və bununla bağlı Gürcüstan parlamenti və hökümətinə nə təklif edəcəksiz?

İqtisadi artımın təmin edilməsində zəruridir.: Dövlət tərəfindən proteksionistik siyasətin aparılması; kənd-təsərrüfatının sufsidləşdirilməsi; kiçik və orta sahibkarlığın hərtərəfli mükafatlandırılması (xüsusi fondların yaradılması, daxili bazarın mühafizəsi, vergi güzəştləri və s.); Məqsədli investisiyaların cəlb olunması. 

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.