PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Zürab Karatişvili » Vergiqoyma

Sizin fikirinizcə, Gürcüstan üçün hansı vergi sistemi məqbuldur və hansı prinsiplərə əsasən gəlir vergisi təyin edilməlidir?

Belə düşünürəm ki, vergi sistemi müəyyən modifikasiya tələb edir. Gəlir vergisini ləğv etməliyik ya da rəmzi göstəricisi kimi saxlamalıyıq. Əlavə gəlir vergisinə hələlik toxuna bilmərik, lakin gələcəkdə onun azaldılması haqqında da düşünməliyik.

O ki qaldı gəlir vergisinə, onun həcmi (20%) dəyişməlidir, hesablama qaydası dəyişməlidir. Yəni bütün gəlirdən deyil, müəyyən xərcləri çıxdıqdan sonra qalan hissəsindən vergi tutulmalıdır. Bu xərclər: Ailə üzvlərinin tibbi sığortası, uşaqların təhsilinə xərclənən məbləğ, ipoteka borcunun faizi və pensiya/sosial fonduna köçürülən məbləğdir.

Bu cür yanaşma onu nəzərə alır ki, bu güzəştlərdən istifadə etmək istəyən gəlir deklarasiyasını doldurmalıdır. Bir sözlə vergi verənə iki alternativ təklif edirik - əgər müntəzəm şəkildə gəlir. 

deklarasiyasını dolduracaqsa, o qeyd edilən güzəştdən istifadə etmək imkanına malik olacaq, əgər deklarasiyanı doldurmaq istəməsə, o zaman, onun gəliri tam həcmdə vergiyə tabe ediləcək.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.