PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Giorgi Çikaladze » Vergiqoyma

Sizin fikirinizcə, Gürcüstan üçün hansı vergi sistemi məqbuldur və hansı prinsiplərə əsasən gəlir vergisi təyin edilməlidir?

Vergi sisteminə xüsusi diqqət yetirmək gərəkdir. Məsləhətdir ki vergi sisteminin Amerika modelini – artıq gəlir – yüksəlişli vergi qoymaq – qəbul edilsin. Aylıq gəliri 300 laridən artıq olmayan əhali vergidən azad olmalıdır.

Biznes sahəsində vergi qoyma güzəştli olmalıdır. Bu isə ona istiqamətlənməlidir (nümunə olaraq):

  • Minimal aylıq maaşı 800 lari təşkil edən 500 və artıq əməkdaşı olan biznes üçün;
  • Minimal aylıq maaşı 1000 lari təşkil edən 100 və artıq əməkdaşı olan;
  • 1600 lari aylıq maaşı təşkil edən 50 və artıq əməkdaşı olan; qeyd edilən tələblərin illik siyahısı ilə;
  • İş arealı kənd təsərrüfatı olan biznes üçün;
  • İxrac maldövriyyəsi keçən il ərzində 1 000 000 ABŞ dollardan artıq olmayan biznes üçün (nümunə olaraq).

Bununla yanaşı gəlir vergisinin vaxtında ödəməsini reklamkama proqramı yaradılmalıdır.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.