PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Mixail Saluaşvili » Vergiqoyma

Sizin fikirinizcə, Gürcüstan üçün hansı vergi sistemi məqbuldur və hansı prinsiplərə əsasən gəlir vergisi təyin edilməlidir?

Dövlətin qurulması prosesində vergi sisteminə böyük əhəmiyyət verilir.

Fiziki şəxslər üçün müəyyən edilən təsbit olunmuş vergilərlə yanaşı, hüquqi şəxslər üçün müəyyən edilən mütərəqqi vergi sisteminin tətbiq olunmasını əlverişli variant kimi qəbul edirəm. Halbuki bu vergi şəxslərin əldə edtiyi son gəlirdən tutulur. 

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.