PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

David Bakradze » Vergiqoyma

Sizin fikirinizcə, Gürcüstan üçün hansı vergi sistemi məqbuldur və hansı prinsiplərə əsasən gəlir vergisi təyin edilməlidir?

Vahif milli hərəkatın prioritet vəzifəsi verqi sisteminin konsolidasiyası, sadələşdirilməsi və faiz tutulmasının əksildilməsində 21 vergidən 6-səna keçmək mümkün oldu. Verqilərin xüsusilə gəlir vergilərinin azaldılması vaxibdir. Bu da iş yerlərinin artmasının ilk şərtidir.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.