PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

David Bakradze » Təhsil

Təhsil siyasəti ilə bağlı baxışınız nədir? İbtidai, ikinci dərəcəli, ali və profesional təhsilin səviyyəsin və keyfiyyətin qaldırmaq üçün hansı siyasəti yürüdəcəksiz?

Təhsil və elmsiz ölkənin layiqli təmin edilməsi, müasir, sivil dünyada tanınan dəyərlərə əsaslanan dövlətin yaradılması qeyrimümkündür. İntizamlı, innovasiya və texnoloji təkmilləşməyə yönəldilən təhsil yüksəkmaaşlı iş yerlərinin yaradılmasının və müvafiq olaraq ölkədə səviyyənin yaxşılaşdırılmasının ilk şərtidir.

Məktəb infrastrukturunun sonrakı yeniləşməsi və hər məktəbin müasir tələblərə uyğun təchizi və lazımı resurslarla təminat vacibdir.

Məktəb təhsilinin idarəçiliyinin desentralizasiyası şəraitlərində dövlət milli tədris planını müəyyənləşdirir və təhsilin keyfiyyət nəzarətini həyata keçirir, məktəbin bilavasitə idarəeilməsi, bütcənin sərəncamı, maarifləndirmə məqsədlərinə nail olmaq üçün zəruri pedaqoji və metodoloji yanaşmaların mükəmməlləşdirilməsi məktəbin özünüidarəetməısinin sərştəsinə məxsusdur. 

Orta, həmçinin, ali məktəb təhsili səviyyəsində bir şagird/tələbə üçün ayrılan təhsil qrantının modeli saxlanılmalı, onun miqdarı isə artırılmalıdır. Bu sistem professor-müəllimlərin maaşının artmasına imkan verəcək və təhsil prosesləri üçün vacib digər xərcləri beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırsın. Təhsil sahəsində vahid milli hərəkatın hakimiyyətdə olduğu zaman həyata keçirilən islahatların növbəti mərhələsi vahid milli imtahanlar və orta məktəbin məzunolma imtahanlarının inteqrasiyası olmalıdır.

Ali təhsil istiqamətində universitetin tam akademik, inzibatı və maliyyə muxtariyyatına doğru gedişi vacibdir.

Texnologiyalar sahəsində təhsil və inkişafa dövlət dəstəyi prioritetdir. Bunun bariz nümunəsi Batumidə Amerika Texnoloji Universitetinin layihəsidir. Bu və buna bənzər layihələr dövlət və özəl təşəbbüslərin dəstəyi ilə davam etdirilməlidir. Eləcə də, dünyanın məşhur universitetlərində maqistr proqramları üzrə bizim tələbələrin  təhsilinin maliyyələşdirilməsi də davam etdirilməlidir.

İxtisas təhsil sistemi yerli və qlobal bazarın tələblərinə cavab verməlidir, o maksimal surətdə çoxtərəfli olmalı və biznesə sıx kooperasiya yolu ilə yaradılmalıdır.

Gürcüstanın zəngin mədəni irsini gələcək nəsillərə tanıç etmək təhsil sisteminin hissəsi kimi qəbul edilməlidir. Bunun üçün muzeylərin və kitabxanaların modernizasiyası, onların müasir, cəzbli, rəngarəng məkanı kimi yeniləşdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı, həmin məkanlar təhsil almaq yero olacaq və intelektual istirahətə də xidmət edəcək.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.