PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Asatiyani Akaki » Baxış

Gürcüstanın prezidenti kimi, sizin ən böyük məqsədiniz nə olacaq?

Mühüm vəzifə idarəçilik formaları ilə demokratik və məzmunca milli dövlətin yaradılmasıdır. Abxaz və gürcülərin vahid dövlət kimi ərazi bütövlüyünün bərpası deməkdir.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.