PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Sergo Cavaxidze » Baxış

Gürcüstanın prezidenti kimi, sizin ən böyük məqsədiniz nə olacaq?

Gürcüstanın birləşdirilməsi, Gürcüstanın milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, düzgün xarici siyasət aparılması, dünyada layiqli yer tutmaq. Bununla yanaşı, öz-özlüyündə dövlət quruluşu və idarəetmənin mövcud sistemi dəyişdirilməlidir. Dövlətin yeni quruluşu müntəzəm olaraq rəhbərlik iddiasını və avtoritar rejimin meydana çıxmasının qarşısını almalıdır. Dövlətin başlıca qayğısı İnsan olmalıdır!

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.