შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ჩიხლაძე გიორგი » ხედვა

რა გესახებათ თქვენი, როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ყველაზე დიდ ამოცანად?

საქართველოს, როგორც პრეზიდენტის ყველაზე დიდ ამოცანად ითვლება:

  • დემოკრატიული პრინციპების განმტკიცება-განვითარება;
  • ბიუჯეტის პროფიციტის მიღწევა ეკონომიკასა და საგადასახადო სისტემაში, კონკრეტული პროგრამების შემუშავებითა და მათი სისტემაში განხორციელებით;
  • სოცილური და კულტურული სფეროების განვითარება;
  • თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცება;
  • სახელმწიფოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის შეთანხმებული მართვა, არსებული ამოცანებისა და პრობლემების მოკლე ვადებში გადაჭრისათვის;
  • საზოგადოებრივი კაპიტალიზაციის ამაღლება.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით