PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Giorgi Çikaladze » Baxış

Gürcüstanın prezidenti kimi, sizin ən böyük məqsədiniz nə olacaq?

Gürcüstan prezidentinin ən mühüm vəzifəsidir:

  • Demokratik prinsiplərinin möhkəmlənməsi və inkişafı;
  • Konkret proqramlar işləməklə və onları sistem şəklində həyata keçirməklə iqtisadiyyat və vergi sistemində büdcə profisitinə nail olmaq;
  • Sosial və mədəni sahələrin inkişafı;
  • Müdafiə imkanlarını genişləndirmək;
  • Mövcud vəzifələrin və problemlərin qısa müddətdə həlli üçün ölkənin daxili və xarici siyasətinin yekdil idarə edilməsi;
  • İctimai kapitallaşdırılmanın yüksəldilməsi.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.