შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები

აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD)


ლუარსაბ შარაშიძის ქ. 7, თბილისი 0179, საქართველო

ტელ: +995322915650 +995322915651

ელ-ფოსტა: contact@eecmd.org

პრეზიდენტობის კანდიდატები