შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები

იმისათვის, რათა ერთის მხრივ, წაგვეხალისებინა კონკრეტული, შედეგზე ორიენტირებული და ნათელი წინასაარჩევნო ხედვების ფორმირება პრეზიდენტობის კანდიდატებში და მეორეს მხრივ, მათი ხედვები საზოგადოებისათვის მოსახერხებელი ფორმით მიგვეწოდებინა, ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატებს, შევთავაზეთ მოკლე, ლაკონური პასუხები გაეცათ ქვეყნისათვის აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხთან მიმართებაში.


ქვემოთ მოყვანილი კითხვარი განკუთვნილია 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე პრეზიდენტობის კანდიდატებისთვის. დაინტერესებულ პრეზიდენტობის კანდიდატებს საშუალება აქვთ გამოგზავნონ შევსებული კითხვარი ელ.ფოსტის მისამართზე: contact@eecmd.org


ჩამოტვირთეთ კითხვარი წინასაარჩევნო პროგრამისთვის.

პრეზიდენტობის კანდიდატები