შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
შალვა ნათელაშვილი - ეროვნულ და რელიგიურ უმცირესობათა უფლებები

ყველა რელიგიური და ეროვნული უმცირესობა თანასწორია კანონის წინაშე და მათი უფლებები ისევე უნდა იყოს დაცული, როგორც უმრავლესობის.