შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
შალვა ნათელაშვილი - განათლება

ყველა საფეხურის განათლება უნდა ფინანსდებოდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, გერმანულ-ავსტრიული მოდელის მიხედვით.