შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
შალვა ნათელაშვილი - საგარეო პოლიტიკა და სტრატეგიული თანამშრომლობა

მთავარ სტრატეგიულ-სამხედრო პარტნიორად მიგვაჩნია ამერიკის შეერთებული შტატები და რა თქმა უნდა, ნატოსთან იმ ფორმატით თანამშრომლობა, რაც ამ ეტპაზეა შესაძლებელი.