შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
შალვა ნათელაშვილი - უსაფრთხოების პოლიტიკა

ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთთავდაცვის ხელშეკრულების გაფორმება.