შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
შალვა ნათელაშვილი - ადგილობრივი თვითმმართველობა

ადგილობრივ თვითმმართველობებში, საკრებულოებში უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა და მხოლოდ პარტიული სიებით უნდა ტარდებოდეს არჩევნები.