შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
შალვა ნათელაშვილი - სექსუალურ უმცირესობათა უფლებები

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში სექსუალური ორიენტაცია არავითარ როლს არ უნდა თამაშობდეს და მათ მიმართ უნდა გამოირიცხოს ყოველგვარი ძალადობა, იმავდროულად, ერთსქესიანთა ქორწინების რეგისტრაცია მიმაჩნია დაუშვებლად.