შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
შალვა ნათელაშვილი - ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

პოლიტიკაში თანაბრად უნდა მონაწილეობდნენ ქალებიც და კაცებიც, ვისაც სურვილი და მიდრეკილება აქვს ამ სფეროსკენ