შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
შალვა ნათელაშვილი - სოციალური უსაფრთხოება

სოციალური სამართლისა და თანასწორობის პოლიტიკა, სიმდიდირის თანაბარი განაწილებით.