შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
შალვა ნათელაშვილი - თავდაცვის პოლიტიკა

უნდა არსებობდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახური.