შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
შალვა ნათელაშვილი - რეგიონული თანამშრომლობა

საქართველო უნდა გადაიქცეს ამ რეგიონის კულტურულ, საერთაშორისო, პოლიტიკურ და დიპლომატიურ ცენტრად.