შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
სალომე ზურაბიშვილი - გარემოს დაცვა/ეკოლოგია
კანდიდატის პასუხი ამ თემაზე უცნობია.