შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
გრიგოლ ვაშაძე - გადასახადები

გადასახადების კიდევ უფრო შემცირებით, საქართველო ერთ-ერთი განსაკუთრებული და მიმზიდველი ქვეყანა უნდა გახდეს ინვესტიციების მოსაზიდად. ჩვენ შევამცირებთ საშემოსავლო გადასახადს 15 პროცენტამდე, ასევე შევამცირებთ სააქციზო განაკვეთს ნავთობპროდუქტებზე. ალკოჰოლურ საქონელზე დავწევთ სააქციზო განაკვეთს საშუალო ევროპულ მაჩვენებლამდე; დღგ-ს მხოლოდ 200,000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე სუბიექტები გადაიხდიან. საშემოსავლო გადასახადი დარჩება ერთიანი განაკვეთის მქონე ყველა პირისათვის. არსებული პრაქტიკა, დიფერენცირებულ განაკვეთთან შედარებით, არის უფრო სამართლიანი და ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას და შესაბამისად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.