შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
გრიგოლ ვაშაძე - ეკონომიკა

იმ საგადასახადო ინიციატივების შედეგად, რასაც ამომრჩეველს ვთავაზობთ, ასევე, ზედმეტი რეგულაციების გაუქმების, ბიუროკრატიის შემცირებით, კერძო საკუთრების დაცულობის გამოსწორებით და სხვა ინიციატივებით, საქართველო შეძლებს დაუბრუნდეს ეკონომიკური ზრდის ტემპის მაღალ მაჩვენებელს. პრეზიდენტის საქმიანობის ერთი ციკლის განმავლობაში, ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობის თითქმის გაორმაგება და შესაბამისად, სიღარიბის შემცირება შესაძლებელი იქნება ორნიშნას მიახლოებული ეკონომიკური ზრდის პირობებში, რაც ჩვენი ეკონომიკური ხედვის მთავარი ორიენტირია.

 

მაღალი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად საჭიროა მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, დაბალანსებული ბიუჯეტი და სტაბილური ლარი. ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი გარემო მეტ უცხოურ ვალუტას და ახალ ტექნოლოგიებს შემოიტანს ქვეყანაში, ასევე გაზრდის ექსპორტს, განავითარებს ტურიზმსა და მომსახურების სხვა სფეროებს. ჩვენ ხელს შევუწყობთ ეროვნული ბანკის რეალურ დამოუკიდებლობას და ფინანსური სტაბილურობის განმტკიცებას.