შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
გრიგოლ ვაშაძე - თავდაცვის პოლიტიკა

თავდაცვის ორგანიზაციის საკითხში გაერთიანებული ოპოზიციის ხედვა მდგომარეობს სამხედრო ძალების პრიორიტეტულად საკონტრაქტო პროფესიულ საფუძველზე დაფუძნებაში, სადაც სამხედრო მოსამსახურეების განათლებას, პროფესიონალიზმსა და პატრიოტიზმს ექნება განმსაზღვრელი როლი მათი კარიერული ზრდისათვის სამხედრო სამსახურის უმაღლეს ეტაპამდე. სამხედრო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება და მათი ოჯახის წევრების სოციალური უზრუნველყოფა უნდა იქცეს პრიორიტეტად, რათა სამხედრო სამსახური საქართველოში კიდე უფრო მეტად პრესტიჟული და საზოგადოების თვალში მეტად დაფასებული გახდეს. ამავდროულად, შესამუშავებელია და დასახვეწია სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ელემენტების გამოყენება რიგითი სამხედრო ვალდებული მოქალაქეებისათვის მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების მაგალითზე. ახლებურად არის ასაწყობი ეროვნული გვარდიის-რეზერვის სტრუქტურა და ფუნქციონირების მეთოდოლოგია, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს ისრაელისა და შვეიცარიის წარმატებულ მაგალითზე დაფუძნებული ტოტალური და საყოველთაო ეროვნული თავდაცვის სისტემის ორგანიზებას.


საქართველოს შეიარაღებული ძალები უნდა ჩამოყალიბდეს სრულად და სრულფასოვნად ნატოს სტანდარტის და ნატოს ყველა მოთხოვნის გათვალისწინებით ფუნქციონირებად თანამედროვე ორგანიზაციისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის სისტემად. აქცენტი უნდა გაკეთდეს სპეციალური დანიშნულების და რთულ რელიეფურ პირობებში მოქმედი მობილური შენაერთებისა და მცირე ქვედანაყოფების შემდგომ განვითარებაზე, რომელიც იქნება უზრუნველყოფილი კომუნიკაციის და სხვა სამხედრო შეიარაღების ელემენტების კუთხით ყველაზე თანამედროვე აღჭურვილობით, რაც ამ ქვედანაყოფებს საშუალებას მისცემს ეფექტიანად და ხანგრძლივ ვადიანად იმოქმედონ ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოჭრილი ნებისმიერი ძალის წინააღმდეგ ავტონომიურ რეჟიმში მოწინააღმდეგის შეკავებისა და მოგერიების მიზნით. ამავდროულად, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს უნდა ჰქონდეს ინტელექტუალური, ტექნიკური და პროფესიული მზადყოფნა, მონაწილეობა მიიღონ გაეროს, ევროკავშირისა და ნატოს თუ სხვა მოკავშირეების სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციებში, რასაც მოითხოვს ჩვენი ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატის ვალდებულებები საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. ჯარისკაცებისთვის მინიმალური ხელფასი 1,200 ლარი, ასევე წოდების სტაჟის და სპეციალობის მიხედვით 500 ლარამდე ზრდა.