შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
ზურაბ ჯაფარიძე - უსაფრთხოების პოლიტიკა

საქართველოს უსაფრთხოების ქვეკუთხედის ნაწილებია საერთაშორისო თანამშრომლობა, ძლიერი ეკონომიკა და ძლიერი თავდაცვა.